Tim

Home / Tim

IVANA ĆULIBRK, Osnivač i direktor CFO Solution DOO Beograd

Uspešan lider sa više od 20 godina iskustva na top menadžment pozicijama. Pionir u vođenju investicionih transakcija u Srbiji, restrukturiranju preduzeća i definisanju i postizanju poslovnih ciljeva. Stečeno iskustvo u radu sa važnim finansijskim i poslovnim inostranim institucijama poput EBRD, World Bank, USAID itd. Visoko motivisana sa dobrim poznavanjem održivog razvoja i na makro i na mikro nivou. Magistar ekonomskih nauka – smer Međunarodna ekonomija, Ekonomski fakultet u Beogradu.

Radno iskustvo:
CFO SOLUTION DOO
Beograd, Srbija
Pozicija: Direktor
Jun 2014 –

EAST POINT HOLDINGS LTD (EPH) – Pekarski segment
KLAS d.o.o i AD Beogradska Pekarska Industrija
Beograd, Srbija
Pozicija: CFO, Član Izvršnog odbora, Predsednik Borda direktora Beogradske Pekarske Industrije
Maj 2008 – Jun 2014.

EAST POINT HOLDINGS LTD. – YU POINT d.o.o.
Beograd, Srbija
Pozicija: Treasury Manager, Acquisition and Restructuring Officer
Mart 2002 – Maj 2008.

EAST POINT HOLDINGS LTD, Head Office
Nicosia, Republic of Cyprus
Pozicija: Treasury Manager
Jul 1998 – Mart 2002.

YUCHI Co., Head office
Beograd, Jugoslavija
Pozicija: Predstavnik kompanije, Marketing menadžer
Februar – Septembar 1997.

YUCHI Co. and YUGOSLAV CHAMBER OF COMMERCE, Representative Office
Peking, Republika Kina
Pozicija: Predstavnik kompanije, Marketing menadžer
Septembar 1996 – Februar 1997.