Usluge

Home / Usluge

CFO Solution obezbeđuje upravljanje kompletnim finansijama vašeg preduzeća:

 • Praćenje troškova
 • Praćenje cash flowa
 • Kontakti sa bankama
 • Stručan računovodstveni nadzor
 • Controlling
 • Finansijsko planiranje
 • Finansijsko izveštavanje
 • Interna revizija

U zavisnosti od organizacije vašeg finansijskog sektora i konkretnih potreba vašeg preduzeća, CFO Solution finansijski outsourcing pruža širok spektar usluga, kao što su:

 • Dogovori oko plaćanja računa (na dnevnom nivou, po potrebi): pružamo podršku oko definisanja prioriteta plaćanja i vodimo računa o valutama faktura i slobodnom kešu na kraju dana (u smislu eventualnog oročavanja, ’overnight’ depozita itd.). Predlažemo izradu tokova gotovine na mesečnom nivou razbijenog po nedeljama, tako da bismo svake nedelje unosili podatke iz prethodne nedelje i pratili eventualna odstupanja plan – realizacija.
 • Dolazak u Vaše prostorije po neophodnu dokumentaciju (fakture, ugovore, knjižna pisma i sl.) za knjiženje.
 • Knjiženje faktura i dostava ažurnih nedeljnih izveštaja o potraživanjima i obavezama vaše firme (takođe predlažemo dostavu izveštaja o potraživanjima i obavezama firme na nedeljnom nivou).
 • Na mesečnom nivou, izrada PDV obračuna i obračun plata i dnevnica.
 • Po izradi mesečnih bilansa, predlažemo sastanak u vašim prostorijama gde bismo zajedno analizirali poslovanje, kako prethodnog meseca tako i poslovanje na kumulativnom nivou, gde uzimamo u razmatranje celokupnu poslovnu godinu i po potrebi vam pomažemo u donošenju određenih strateških odluka.
 • Osim pomenutih aktivnosti, naše aktivnosti uključuju: svaku konsultaciju (putem telefona, putem maila, kao i dolaskom u vaše prostorije), svaku asistenciju kod banaka bilo da su u pitanju domaća ili ino plaćanja, registracija eventualnih kredita i poslova kod NBS bilo da su u pitanju neke druge aktivnosti i transakcije, i izradu godišnjeg budžeta firme na početku svake poslovne godine. Kontrolišemo troškove poslovanja, a po potrebi, jednom godišnje vršimo i internu reviziju preduzeća.